Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú và cư trú – Thiên Hà

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú và cư trú

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân

không cư trú và cư trú

Thu nhập chịu thuế này sẽ do cá nhân chuyển nhượng vốn có nghĩa vụ kê khai nộp hoặc Công ty sẽ kê khai nộp thuế thay cán nhân và có thể yêu cầu cá nhân hoàn lại số tiền này theo quy định tại khoản 4 điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

“4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TỪ CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN):

– Tại Điểm a, Khoản 4 Điều 2 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

“Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.”

 Ví dụ:

Trường hợp Công ty có phát sinh việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp ban đầu trị giá 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) tại Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc (loại hình Công ty TNHH một thành viên) của Ông Abraham Benaroya (quốc tịch Hoa Kỳ) là cá nhân không cư trú tại Việt Nam cho Spiraledge, Inc. (công ty thành lập tại Hoa Kỳ) theo hợp đồng chuyển nhượng vốn với giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 10.000 USD tương đương 210.360.000 đồng (Hai trăm mười triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

Khi Ông Abraham Benaroya chuyển nhượng vốn, Công ty TNHH Cạnh Xoắn Ốc có trách nhiệm phải khấu trừ và kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú (thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn bằng (=) giá chuyển nhượng vốn nhân (x) thuế suất 0,1%). 

Việc kê khai, khấu trừ nộp thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TỪ CÁ NHÂN CƯ TRÚ
Đối với cá nhân cư trú thì thuế suất chuyển nhượng là 20%. Cách tính cụ thể được quy định tại Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *