THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO – Thiên Hà
Bảng quảng cáo là một trong những cách thức tiếp cận khách hàng được nhiều đơn vị lựa chọn. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, bang rôn phải gửi thông bán sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa và Thể thap tỉnh, thành phố nơi đặt bảng, băng rôn quảng cáo.

Danh mục hồ sơ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn được quy định chi tiết tại Điều 29 Luật Quảng cáo 2012 bao gồm:

  • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
  • Bản sao Giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 Luật Quảng cáo;
  • Văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
  • Market sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu tổ chức;
  • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng – rôn. Danh sách vị trí các tuyến đường xin quảng cáo (đối với quảng cáo ngắn hạn);
  • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
  • Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (đổi với bảng quảng cáo dài hạn);

Giấy phép này do Ủy ban nhân dân Quận, huyện, thị xã nơi đặt bảng quảng cáo cấp. Vì vậy trước khi làm thủ tục lên Sở Văn hóa và Thể thao thì Tổ chức, cá nhân cần làm thủ tục xin cấp phép xây dựng bảng quảng cáo tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã đối với những trường hợp phải xin Giấy phép xây dựng theo quy định

Các bước thực hiện thủ tục xin thông báo sản phẩm quảng cáo:

Bước 1: Cá nhân/doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp bị thiếu, sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ, tổ chức cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Sở Văn hóa và Thể thao, nếu không hợp lệ thì Sở Văn hóa và Thể thao se trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *