THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI CHO CÁC CHI NHÁNH – Thiên Hà

HỎI:

Công ty tôi có trụ sở tại Hồ Chí Minh và có các chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc - 60 chi nhánh (chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hóa đơn xuất cho khách hàng đều đứng tên của Công ty, chi nhánh có dấu tròn chi nhánh). Nay Công ty dự định thực hiện hoạt động khuyến mại giảm giá trong toàn quốc. Và mỗi chi nhánh được phân bổ tổng giá trị khuyến mại giảm giá dưới 80 triệu đồng.

Vậy Công ty có cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở công thương? Trường hợp phải thực hiện thì Chi nhánh thực hiện có được không (để thuận tiện trong công tác gửi hồ sơ đến các Sở công thương)

TRẢ LỜI CÂU HỎI

  1. Căn cứ Khoản 1 Điều 17 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động động xúc tiến thương mại: “Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này….”.

Do đó, Quý Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại tại địa bàn tỉnh, thành phố nào thì Quý Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương tỉnh, thành phố đó.

  1. Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Vì vậy, Quý Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho các Chi nhánh thực hiện thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại cho cơ quan quản lý có thẩm quyền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *