THÊM 04 NGÀNH NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ – Thiên Hà

Nghị định 37/2020/NĐ-CP đã bổ sung vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

  • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP, các ngành nghề ưu đãi đầu tư thuộc các ngành khoa học, công nghệ, điện tử, cơ khí, sản xuất vật liệu, công nghệ thông tin; nông nghiệp; bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng; giáo dục, văn hóa, xã hội, thể thao, y tế và các ngành nghề khác.

Việc Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung thêm 04 ngành nghề ưu đãi đầu tư nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Nghị định này ban hành ngày 30/3/2020 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *