THANH TOÁN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI – Thiên Hà

THANH TOÁN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chuyển nhượng phần vốn góp là việc tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch chuyển một phần hay toàn bộ quyền, tài sản, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho một tổ chức hoặc một cá nhân khác. Tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng sẽ trở thành thành viên góp vốn của tổ chức nhận góp vốn.

Chuyển nhượng phần vốn góp có yếu tố nước ngoài là giao dịch chuyển nhượng vốn có sự tham gia của một bên là nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các giao dịch này, nhiều vấn đề được đặt ra về tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh những vấn đề này, các nhà đầu tư nước ngoài còn quan tâm đến phương thức thanh toán khi thực hiện việc chuyển nhượng.

Giao dịch về chuyển nhượng vốn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam thuộc giao dịch ngoại hối chịu sự điều chỉnh của Pháp lệnh ngoại hối và Luật đầu tư. Phương thức thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng vốn được thực hiện theo các bước như sau:

Các giao dịch về đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do doanh nghiệp mở hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp do nhà đầu tư mở tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp hoặc mua cổ phần của công ty Việt Nam sẽ chuyển số tiền chuyển nhượng vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau đó tiền từ tài khoản này sẽ chuyển vào tài khoản người bán ở nước ngoài hoặc trong nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *