THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – Thiên Hà

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Một thương nhân nước ngoài không được phép thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện như sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Khi đáp ứng các điều kiện trên, thương nhân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp về Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (đối với trường hợp địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). Trường hợp thương nhân dự kiến đặt trụ sở văn phòng đại diện ngoài phạm vi khu công nghiệ[p, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì nộp hồ sơ đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thương nhân dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *