NHỮNG LƯU Ý KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – Thiên Hà

Về lĩnh vực đầu tư 

Các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam nên chọn các ngành nghề thuộc phạm vi cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam, đã được quy định tại các Điều ước quốc tế song phương, đa phương. Đối với những ngành nghề Việt Nam đã mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm bảo thỏa các điều kiện mới có thể đi vào hoạt động. Nhà đầu tư cần khoanh vùng những lĩnh vực dự định đầu tư và tham khảo để đưa ra lựa chọn khả thi và tiết kiệm thời gian nhất.

Về vốn điều lệ để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hiện các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và pháp luật Việt Nam chỉ quy định các điều kiện hạn mức đầu tư của dự án lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định như giáo dục, kinh doanh bất động sản, lữ hành, trung gian thanh toán, ….vv; còn lại các ngành nghề kinh doanh thông thường khác không có quy định giới hạn mức đầu tư thì các Nhà đầu tư chỉ cần đảm bảo tính khả thi của lượng vốn đầu tư tương xứng với phạm vi, quy mô của dự án.

Về lựa chọn địa điểm thực hiện dự án và thành lập công ty

Nhà đầu tư khi thuê đất để thực hiện dự án, thuê văn phòng phải đặc biệt lưu ý việc Bên cho thuê có đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc/và quyền cho thuê/quyền cho thuê lại (nếu có); địa điểm/văn phòng cho thuê thuộc diện được phép cho thuê, được thiết kế và xây dựng đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không đang trong tình trạng có tranh chấp. Đặc biệt, khu vực thuê cần thuộc khu vực được xây dựng với mục đích hỗn hợp hoặc mục đích làm văn phòng (đã được Nhà nước cấp phép xây dựng hợp pháp).

Về sử dụng lao động

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê người lao động nước ngoài về làm việc trực tiếp tại Việt Nam, nhất là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng lao động nước ngoài, công ty phải thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, xin Thẻ tạm trú, Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Về người đại diện theo pháp luật

Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Về báo cáo dự án đầu tư

Công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được lập theo dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đúng và đầy đủ chế độ báo cáo dự án đầu tư, phải đăng ký tài khoản và thực hiện chế độ báo cáo dự án thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *