NHỮNG GIAO DỊCH KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TIỀN MẶT – Thiên Hà

Giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp (Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC)

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán các giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sử dụng séc, ủy nhiệm chi hoặc các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.

Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau (Khoản 2 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP)

Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau

Mua bán hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (Điểm c Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

Những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) thanh toán bằng tiền mặt không được tính vào chi phi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Giao nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC)

Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng nộp ngân sách Nhà nước (tiền thuế, phí, lệ phí, nộp phạt…) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước

Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thương mại.

Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán (theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 222/2013/NĐ-CP).

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.

Giao dịch tại trung tâm lưu ký chứng khoán;

Giao dịch chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán;

Doanh nghiệp có vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *