MỘT HỘ GIA ĐÌNH THÀNH LẬP NHIỀU HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG – Thiên Hà

MỘT HỘ GIA ĐÌNH THÀNH LẬP NHIỀU HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG

Về quyền thành lập hộ kinh doanh của cá nhân/hộ gia đình được quy định tại Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy, trường hợp gia đình đăng ký lập hộ kinh doanh do hộ gia đình là chủ sở hữu thì chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Trường hợp gia đình muốn đăng ký nhiều hộ kinh doanh khác nhau thì có thể đăng ký hộ kinh doanh và để cho cá nhân làm chủ sở hữu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *