LIÊN DOANH VÀ HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH – Thiên Hà
Khi nghiên cứu các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để chọn cho mình hình thức thích hợp, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ bắt gặp một cách thức tương tự như một hình thức đầu tư nhưng không được xem là hình thức đầu tư mà chỉ là cơ sở ghi nhận quan hệ đầu tư. Đó chính là mối quan hệ liên doanh thành lập doanh nghiệp hoặc trong một số ngành nghề, nhà đầu tư bắt buộc phải liên doanh với doanh nghiệp trong nước để đáp ứng điều kiện về tỷ lệ vốn. Vậy, liên doanh là gì và bản chất của hợp đồng liên doanh được hiểu như thế nào?
Liên doanh là gì?

Liên doanh là một hình thức hợp tác giữa hai hay nhiều bên doanh nghiệp để cùng tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các bên tham gia cùng chấp nhận chia sẻ với nhau các khoản lợi nhuận cũng như thua lỗ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp liên doanh là một hình thức tổ chức kinh doanh quốc tế. Các bên tham gia có thể là hai hay nhiều bên có quốc tịch khác nhau (cụ thể là bên Việt Nam và bên nước ngoài), cùng sở hữu về vốn góp, cùng quản lý, cùng phân phối lợi nhuận và cùng chia sẻ rủi ro để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc điểm của hợp đồng hợp tác liên doanh

Hợp đồng liên doanh ngoài mang các đặc điểm chung của các loại hợp đồng dân sự thông thường còn mang các đặc điểm khác như sau:

+ Về pháp luật điều chỉnh: Hợp đồng liên doanh được điều chỉnh bởi pháp luật về hợp đồng, luật đầu tư và luật doanh nghiệp, bởi bản chất của loại hợp đồng này là hai hay nhiều bên cùng liên doanh thành lập một công ty và thông qua hoạt động của công ty đó nhằm sinh lợi. Liên doanh không được coi là hình thức đầu tư, nó chỉ là cơ sở pháp lí ghi nhận quan hệ đầu tư.

+ Về chủ thể của hợp đồng:

  • Chủ thể  là những nhà đầu tư tham gia góp vốn vào liên doanh.
  • Những cá nhân, tổ chức này tham gia vào các hoạt động thương mại và phải mang quốc tịch khác nhau, cụ thể là giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài. Nói cách khác, chủ thể tham gia là những thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau và có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Về nội dung hợp đồng:

Việc kí kết hợp đồng liên doanh trên thực tế dẫn đến việc thành lập một pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam nên nội dung của sự thỏa thuận phải có các nội dung về: loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản lý, điều kiện chấm dứt và giải thể doanh nghiệp

+ Mục đích của việc ký kết hợp đồng liên doanh

Mục đích của quá trình kí kết hợp đồng liên doanh là một doanh nghiệp liên doanh ra đời (có thể là công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần, tùy theo ý chí của chủ thể giao kết hợp đồng). Đồng thời, đây một văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Không giống như các hợp đồng dân sự hay thương mại, hợp đồng liên doanh nhắm vào việc thành lập doanh nghiệp và thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó để sinh lợi (bao gồm lợi nhuận và các lợi ích kinh tế khác kèm theo nó).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *