KINH DOANH BẢO HIỂM YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH BAO NHIÊU – Thiên Hà

Bảo hiểm là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhận được sự quan tâm của nhiều “ông lớn bảo hiểm” khi quyết định đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đối với ngành nghề này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm nên pháp luật Việt Nam có những quy định khắt khe đối với vốn pháp định. Dưới đây là những thông tin về vốn pháp định mà doanh nghiệp cần đảm bảo khi bước vào kinh doanh trong lĩnh vực này.

1

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Điều 7 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức nước ngoài

Tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Tổ chức Việt Nam

2

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

300 tỷ

3

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh

350 tỷ

4

Kinh doanh bảo phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh

400 tỷ

5

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

600 tỷ

6

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí

800 tỷ

7

Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí

1000 tỷ

8

Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

300 tỷ

9

Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

400 tỷ

10

Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

700 tỷ

11

Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe

1100 tỷ

12

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm

Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP

4 tỷ

31

Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm

8 tỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *