GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ – Thiên Hà
Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động mà người bán cung cấp rượu để người mua trực tiếp dùng tại địa điểm kinh doanh của mình. Đối với hoạt động này hiện nay, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ thì mới được phép hoạt động.

Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 bán hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh
  3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ (đối với hợp đồng thuê/mượn không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng)
  4. Bản sao Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu
  5. Bản cam kết do thương nhân tự lập trong đó nếu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế thuộc UBND quận, huyện, thị xã

Lệ phí:

  • Lệ phí cấp giấy phép: Không
  • Phí thẩm định:

Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *