Doanh nghiệp nước ngoài bán buôn có mặc nhiên được quyền xuất nhập khẩu – Thiên Hà
Hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với ngành, nghề đầu tư bán buôn. Tham khảo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành, nghề kinh tế Việt Nam quy định: “Ngành bán buôn bao gồm các hoạt động bán buôn hoặc đại lý liên quan đến thương mại trong nước và ngoài nước (cụ thể là xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa). Các chủ thể kinh doanh bán buôn hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu”.

Vậy, xin hỏi doanh nghiệp chúng tôi có quyền thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu không ạ?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị dịnh số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý Ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (tức là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn (điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP), Công ty phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *