ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG GHI BẰNG ĐÔ LA MỸ – Thiên Hà
Trường hợp hợp đồng có điều khoản thanh toán quy định thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam tương đương đô la Mỹ theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán thì hợp đồng có bị vô hiệu không?

Căn cứ theo Khoản 12 Điều 1 (Sửa đổi Điều 22 của Pháp lệnh ngoại hối 2005), Pháp lệnh số 06/2013/UVBTVQH13 sửa đổi bổ sung Pháp lệnh ngoại hối 2005.

“Điều 22. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Như vậy, cả việc thanh toán lẫn ghi trên hợp đồng đều không được phép thực hiện bằng ngoại tệ, trong đó có đô la Mỹ. Việc hợp đồng có điều khoản thanh toán quy định thanh toán bằng đồng Việt Nam, tương đương đô la Mỹ vẫn không được chấp nhận vì vẫn được xem là sự thỏa thuận và ghi nhận. Lý do pháp luật Việt Nam hạn chế tối đa các trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ vì có sự chênh lệch tỷ giá và ưu tiên cho đồng tiền quốc nội.

Tuy nhiên, Hợp đồng có điều khoản thanh toán như trên không bị vô hiệu toàn bộ mà chỉ bị vô hiệu một phần, cụ thể là phần điều khoản thanh toán. Các bên tham gia hợp đồng vẫn có các quyền và nghĩa vụ như đã thỏa thuận tại hợp đồng. Bạn chỉ cần làm thêm Phụ lục hợp đồng và ghi nhận điều khoản thanh toán theo đúng quy định pháp luật là bằng đồng Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *