Công ty tôi có chương trình bán hàng lưu động trên đường , cần chứng từ gì? – Thiên Hà

Công ty tôi có chương trình bán hàng lưu động trên đường , cần chứng từ gì?

Công ty tôi có chương trình bán hàng lưu động trên đường , cần chứng từ gì?

Khi công ty xuất hàng đi bán lưu động trên đường thì công ty tôi có phải xuất hóa đơn tại công ty để tránh bị xử phạt vì hàng hóa đi đường không có hóa đơn không ?
Theo thông tư 39/2014/TT_BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Công ty  bán hàng lưu động, để đảm bảo hàng hóa có đủ chứng từ khi vận chuyển đi bán thì công ty bạn phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ theo quy định tại khoản 2.9 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“2.9. Tổ chức, cá nhân xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo quy định, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo quy định.”

Như vậy, khi bán hàng lập hóa đơn thì tùy thuộc vào công ty bạn thực hiện phương pháp khấu trừ hay trực tiếp để xuất hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại thông tư  39/2014/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *