CÔNG TY CÓ ĐƯỢC GIẢM LƯƠNG NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH? – Thiên Hà

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC GIẢM LƯƠNG NHÂN VIÊN KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH?

Doanh nghiệp được nhà nước khuyến khích cho nhân viên làm việc tại nhà để hạn chế tiếp xúc lây nhiễm dịch Covid-19. Vậy, khi làm việc tại nhà, doanh nghiệp có được phép trả lương thấp hơn cho người lao động không?

Về nguyên tắc, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn theo như thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động kinh doanh và thực tiễn công việc, pháp luật cho phép người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc điều chỉnh tiền lương trong 02 trường hợp:

Trường hợp 1. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ, khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh… người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Lúc này, người lao động được trả lương theo công việc mới (có thể thấp hơn tiền lương của công việc cũ).

Lưu ý:

  • Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
  • Chỉ được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
  • Khi tạm chuyển người lao động làm công việc khác, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

Đối với trường hợp này, chỉ khi công việc của người lao động khác so với hợp đồng thì người sử dụng lao động mới có quyền trả mức lương như trên.

Trường hợp 2. Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng lao động

Điều 35 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp hai bên không thoả thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

Như vậy, đối với trường hợp này, doanh nghiệp chỉ có thể giảm lương của người lao động khi được người lao động đồng ý. Trường hợp người lao động không đồng ý, doanh nghiệp vẫn phải trả đủ lương theo thỏa thuận ban đầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *