CÁC BƯỚC HOÀN TẤT THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – Thiên Hà
Thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế

Doanh nghiệp nộp: (1) Công văn xin đóng mã số thuế; (2) Quyết định giải thể doanh nghiệp; (3) Biên bản họp về việc giải thể đối với Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên/Công ty cổ phẩn; (4) Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ xin đóng mã số thuế: 7 – 15 ngày

– Giai đoạn kiểm tra trụ sở và lập biên bản kiểm tra chứng từ, sổ sách để quyết toán nghĩa vụ về thuế cho doanh nghiệp.

– Giai đoạn ban hành thông báo đóng mã số thuế doanh nghiệp: 15 ngày.

Hoàn thành bước thứ nhất doanh nghiệp sẽ được cấp Thông báo về việc người nộp thuế hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế.

Thông báo quyết định giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh 

(1) Quyết định giải thể, (2) Thông báo giải thể; (3) Biên bản họp về việc giải thể

Thông báo hủy mẫu dấu 

(1) Thông báo về việc hủy mẫu con dấu

Giải thể, xóa tên doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế (Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế).

Ngoài việc phải thực hiện thủ tục thông báo quyết định giải thể với Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể và biên bản họp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *