CÁC BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY LIÊN DOANH – Thiên Hà

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập mới doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhà đầu tư bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tùy thuộc vào mục tiêu, quy mô hoạt động, nguồn vốn mà cơ quan có thẩm quyền xem xét dự án có thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hay không và thời gian được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu. Nhìn chung, thời gian này khá dài nên nếu nhà đầu tư muốn tiết kiệm thời gian để sớm đi vào hoạt động thì có thể chọn hình thức liên doanh (có sự hiện diện thành viên góp vốn người Việt Nam).

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với người Việt Nam để thành lập công ty (tức công ty liên doanh giữa Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài) thì phương án tối ưu và giảm thiểu thủ tục nên thực hiện theo trình tự như sau:

  • Bước 1: Thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn trong nước tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Bước 2: Xin giấy phép đủ điều kiện đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
  • Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
  • Bước 4: Xin cấp giấy phép kinh doanh (Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa).

Đối với phương án này Công ty có vốn đầu tư nước ngoài dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về các ngành nghề hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *