TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM MAY MẶC CÓ CẦN GIẤY PHÉP KINH DOANH? – Thiên Hà

TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM MAY MẶC CÓ CẦN GIẤY PHÉP KINH DOANH?

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới 51% muốn hoạt động kinh doanh về: sản xuất, phân phối bán buôn, bán lẻ sản phẩm may mặc có cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hay không?

TRẢ LỜI:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2014;
  • Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể, trong đó có thực hiện quyền phân phối bán buôn, bán lẻ hàng hóa, cụ thể như sau:

+ Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

+ Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

(“b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

– Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

– Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.”)

+ Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;

(“c) Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.”)

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định: 2. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.

Như vậy, đối với hoạt động sản xuất sản phẩm may mặc và thực hiện quyền phân phối bán buôn sản phẩm may mặc, TCKTCVĐTNN không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh; còn đối với thực hiện quyền phân phối bán lẻ thì bắt buộc TCKTCVĐTNN phải được cấp Giấy phép kinh doanh. Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh và có tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ, TCKTCVĐTNN có quyền đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ để đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Khoản 17 Điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”

Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Như vậy, tổ chức kinh tế chỉ cần có thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì được xem là TCKTCVĐTNN và phải tiến hành các thủ tục như trên mà không xem xét đến tỷ lệ vốn góp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *