THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP – Thiên Hà

Theo quy định tại khoản 1 Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh trải qua các bước sau:

Bước 1. Soạn hồ sơ tạm ngừng

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

– Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 2. Nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3. Nộp hồ sơ bản cứng và nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Theo Khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng không được tạm ngừng quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *