THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI 2 QUỐC TỊCH – Thiên Hà

THỦ TỤC ĐẦU TƯ CÓ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI 2 QUỐC TỊCH

Hỏi: Tôi hiện đang sống và làm việc tại Canada, mang 2 quốc tịch: Việt Nam và Canada.Sắp tới, tôi có dự định về Việt Nam kinh doanh nhà hàng. Tôi muốn hỏi, việc kinh doanh của tôi có bắt buộc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hay không, vì tôi còn khá băn khoăn chỗ 2 quốc tịch của tôi. Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:

Theo quy định của Luật đầu tư 2014, tại Điều 11 có quy định về áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài như sau:

“1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

2. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể chọn lựa điều kiện áp dụng cho mình khi thực hiện việc đầu tư kinh doanh, nói nôm na là chọn quốc tịch Việt Nam hoặc Canada khi thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trường hợp bạn chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước (tức chọn quốc tịch Việt Nam) thì bạn chỉ cần thực hiện đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh nhà hàng. Trường hợp bạn chọn áp dụng điều kiện như đối với nhà đầu tư nước ngoài để được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì bạn phải xin Thông báo chấp thuận góp vốn/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và sau đó là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục khi lựa chọn quốc tịch Canada sẽ tương đối nhiều bước hơn, nhưng bạn có thể sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi mà bạn mong muốn.

Lưu ý: Kinh doanh nhà hàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, ngoài Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đáp ứng điều kiện về địa điểm, tuyến đường cho phép thành lập), bạn còn phải xin thêm các Giấy phép con như: Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy (với địa điểm kinh doanh 03 tầng trở lên).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *