PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ TRONG THUẾ VAT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? – Thiên Hà

PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ TRONG THUẾ VAT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoảng giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT có 2 phương pháp tính là phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ.

Tiêu chí

Phương pháp khấu trừ

Phương pháp trực tiếp

Đối tượng áp dụng

Phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khác) thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, cụ thể:

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

  1. Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

2 – Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Phương pháp trực tiếp trên doanh thu được áp dụng với các đối tượng sau:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ.

– Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Số thuế phải nộp

Thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 

Thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ %

 

Thuế suất/ Tỷ lệ % tính thuế

Thuế suất:

Có 03 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:
– Thuế suất 0%;

– Thuế suất 5%;

– Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ, trừ hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, chịu thuế suất 0%, thuế suất 5%.

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT:

Tính theo từng hoạt động cụ thể:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *