PHÂN BIỆT BÁN LẺ VÀ BÁN BUÔN – Thiên Hà
Giấy phép kinh doanh được cấp cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể thực hiện các hoạt động như thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa và thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn một số hàng hóa theo quy định. Như vậy, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cần xác định được chính xác hoạt động kinh doanh của mình là bán lẻ hay bán buôn để xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Tại Khoản 6, 7 Điều 3 Nghị định 09/2018/N Đ-CP quy định như sau:

  • Bán lẻ là hoạt động bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để sử dụng cho sinh hoạt cá nhân, gia đình.
  • Bán buôn là hoạt động bán hàng cho thương nhân, tổ chức khác không bao gồm bán trực tiếp cho người mua để sử dụng vào mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình.

Theo đó, quy định dã phân biệt rõ khái niệm về chủ thể mua hàng hóa là bán buôn hay bán lẻ.

Việc phân phối các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng (thức ăn, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, quần áo bảo hộ lao động,.. ) cho các đối tượng khách hàng là nhà máy, doanh nghiệp, các tổ chức,… nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên hay phục vụ cho hoạt động của tổ chức đó được hiểu là thực hiện quyền phân phối bán buôn và thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh.

Như vậy, căn cứ xác định và phân biệt bán lẻ và bán buôn chủ yếu dựa vào chủ thể khách hàng mà doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, nếu cung cấp cho một doanh nghiệp, tổ chức, nhà máy thì là hoạt động bán buôn; cung cấp cho cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sử dụng cho sinh hoạt thì được xác định là bán lẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *