Kinh doanh các dịch vụ logistics đối với thương nhân nước ngoài – Thiên Hà

Kinh doanh các dịch vụ logistics đối với thương nhân nước ngoài

Kinh doanh logistics là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên khi nhà đầu tư nước ngoài muốn hoạt động kinh doanh lĩnh vực Logistics tại Việt Nam ngoài việc phải thực hiện các thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến hoạt động logistics.

Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 233 Luật thương mại được phân loại bao gồm: Các dịc vụ logistics chủ yếu, Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải và Các dịch vụ logistics liên quan khác. Bài viết này cung cấp các nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh các dịch vụ logistics chủ yếu bao gồm:

 • Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;
 • Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
 • Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;
 • Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu

 • Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
 • Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu;
 • Thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc khi tuân theo những điều kiện cụ thể sau đây:
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;
 • Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *