Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH? – Thiên Hà

Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH?

Giám đốc công ty TNHH một thành viên có phải đóng BHXH?

Giám đốc công ty TNHH một thành viên có bắt buộc phải đóng bảo hiểm không?
Theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bao gồm:

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Đối tượng được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH trong đó có:

“Điều 4. Đối tượng tham gia

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

…1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

Theo quy định trên thì người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội.

Khi công ty mới đăng ký thành lập doanh nghiệp thì mặc dù công ty chỉ có một mình bạn làm giám đốc và là người quản lý doanh nghiệp, có hưởng lương hàng tháng thì vẫn phải vẫn đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Còn nếu trường hợp vừa giữ chức danh giám đốc vừa là chủ sở hữu và không hưởng lương hàng tháng thì sẽ không thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *